Kurs Język SQL. Baza danych SQL.

Dla kogo kurs Jezyk SQL. Baza danych SQL?

  • chcesz obsługiwać dowolny system zarządzania relacyjnymi bazami danych
  • znasz program Excel ale nie masz doświadczenia z relacyjnymi bazami danych i językiem SQL
  • przygotowujesz się do pracy z bazami danych

Kurs prowadzony w oparciu o MySQL / Oracle / MariaDB / PostgreSQL + przykłady z SQL Server i MS Access.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

System nauki:  w tygodniu i/lub w weekendy

Cena:

  • 1199 zł (kurs grupowy)
  • 2199 zł (kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb)

Znajomość języka SQL jest bardzo przydatną umiejętnością.
SQL to strukturalny język zapytań. Jest to bardzo powszechny i standaryzowany język dostępu do systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Służy do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do pobierania i zapisywania danych z i do bazy.
Język SQL rozpoznawany jest przez wszystkie najpopularniejsze systemy baz danych takie jak np. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2.Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

  •  Język SQL
- proste zapytania (SELECT);
- filtrowanie rekordów (WHERE, LIKE, IN);
- funkcje i operatory logiczne (AND, OR, NOT, AVG, MAX, MIN, ANY, ALL);
- sortowanie wyników (ORDER BY);
- dodawanie, aktualizowanie, modyfikacja i usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE);
- łącznie tabel (JOIN);
- grupowanie danych (GROUP BY);
- agregacja funkcji (UNION);
- podzapytania;
 
  •  Baza danych SQL
- tworzenie, usuwanie, kopie zapasowe baz danych;
- tworzenie, usuwanie, modyfikacja tabel w bazie;
- więzy kontrolne, unikatowe, integralności (*)
- klucze (główny, obcy) (*)
- autonumerowanie, widoki (*)
- luki w zabezpieczeniach czyli SQL INJECTION (*)

Na kursie pracujemy na laptopach, każdy uczestnik kursu ma swoje stanowisko pracy, wykwalifikowana kadra odpowie na wszystkie pytania i udzieli pomocy.

Dokumenty po ukończeniu kursu Język SQL. Baza danych SQL:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
  • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs Język SQL. Baza danych SQL:

  • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.