Kurs Język SQL. Baza danych SQL.

Dla kogo kurs Jezyk SQL. Baza danych SQL?
  • chcesz obsługiwać dowolny system zarządzania relacyjnymi bazami danych
  • znasz program Excel ale nie masz doświadczenia z relacyjnymi bazami danych i językiem SQL
  • przygotowujesz się do pracy z bazami danych
Kurs prowadzony w oparciu o MySQL / Oracle / MariaDB / PostgreSQL + przykłady z SQL Server i MS Access.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

System nauki:  wieczorowo w tygodniu, w godzinach: 17.00-20.00

Cena:
  • 899 zł (kurs grupowy)
  • 1399 zł (kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb)
Znajomość języka SQL jest bardzo przydatną umiejętnością.
SQL to strukturalny język zapytań. Jest to bardzo powszechny i standaryzowany język dostępu do systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Służy do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do pobierania i zapisywania danych z i do bazy.
Język SQL rozpoznawany jest przez wszystkie najpopularniejsze systemy baz danych takie jak np. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2.


Program:

  •  Język SQL
- proste zapytania (SELECT);
- filtrowanie rekordów (WHERE, LIKE, IN);
- funkcje i operatory logiczne (AND, OR, NOT, AVG, MAX, MIN, ANY, ALL);
- sortowanie wyników (ORDER BY);
- dodawanie, aktualizowanie, modyfikacja i usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE);
- łącznie tabel (JOIN);
- grupowanie danych (GROUP BY);
- agregacja funkcji (UNION);
- podzapytania;
 
  •  Baza danych SQL
- tworzenie, usuwanie, kopie zapasowe baz danych;
- tworzenie, usuwanie, modyfikacja tabel w bazie;
- więzy kontrolne, unikatowe, integralności (*)
- klucze (główny, obcy) (*)
- autonumerowanie, widoki (*)
- luki w zabezpieczeniach czyli SQL INJECTION (*)

Na kursie pracujemy na laptopach, każdy uczestnik kursu ma swoje stanowisko pracy, wykwalifikowana kadra odpowie na wszystkie pytania i udzieli pomocy.

Dokumenty po ukończeniu kursu Język SQL. Baza danych SQL:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
  • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs Język SQL. Baza danych SQL:

  • dokument tożsamości do wglądu