Kurs programowania PHP

Dla kogo kurs programowania PHP?

 • bardzo dobrze znasz obsługę komputera
 • interesujesz się programowaniem
 • zamierzasz pracować w branży IT

PHP został zaprojektowany do generowania stron internetowych a także budowania aplikacji webowych. PHP stosuje się do tworzenia skryptów po stronie serwera www, do przetwarzania danych oraz do pisania programów pracujacych w programie graficznym.

Czas trwania kursu: ok 80 godzin dydaktycznych

System nauki: zaocznie, dziennie lub wieczorowo

Cena: kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb wycena do 24 hUruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • charakterystyka języka, kompilator a interpreter PHP a HTML
 • instalacja i konfiguracja serwera i interpretera
 • architektura client – server
 • podstawowe elementy syntaktyki języka
 • rzutowanie typów do typu tekstowego
 • operatory arytmetyczne, porównania i logiczne
 • przesyłanie i wyłuskiwanie danych
 • instrukcja warunkowa
 • instrukcja wielokrotnego wyboru „switch”
 • pętla „for”
 • pętla „while”
 • tworzenie prostych skryptów po stronie serwera
 • tablice w PHP
 • tablice asocjacyjne i funkcje obsługi tablic
 • konstrukcja „foreach” i tablice wielowymiarowe
 • funkcje obsługi tekstu
 • funkcje, argumenty funkcji, zwracanie wartości
 • włączanie zawartości do kodu źródłowego
 • obsługa systemu plików
 • sesje i ich obsługa
 • tworzenie zaawansowanych skryptów po stronie serwera
 • zarządzanie danymi: wykorzystanie relacyjnych baz danych; typy danych w języku SQL;
 • agregaty; podkwerendy
 • różne rodzaje złączeń
 • różnice między MySQL-em a Postgresem
 • projektowanie baz danych: diagramy ERD (Enity Relationship Diagram); tworzenie projektu bazy na postawie prostej specyfikacji problemu; baza w postaci normalnej; polecenia DDL dla MySQLa i Postgresa
 • przetwarzanie i pozyskiwanie danych w formacie XML (budowa dokumentu XML; instrukcje przetwarzania, terminologia; kodowanie; przestrzenie nazw w dokumentach XML)
 • zmienne, funkcje, tablice, napisy: (przekazywanie zmiennych przez wartości i przez referencje;
 • operacje na tablicach; operacje na łańcuchach znaków; wyrażenia regularne (Regexp);rzutowanie i problem niejawnego rzutowanie
 • programowanie obiektowe: składnia obiektowa i wykorzystanie istniejących bibliotek; praktyki dotyczące wczytywania klas; projektowanie programów obiektowych: składnia definicji klas,
 • widoczność, aseracja typu parametrów w metodach i funkcjach, użycie interfejsów i klas abstrakcyjnych
 • przykładowe interfejsy i klasy bibliotek SPL
 • podstawy diagramów klas UML
 • wzorce projektowe charakterystyczne dla aplikacji PHP
 • tworzenie prostej aplikacji w modelu MVC (w wariancie Front Controller)
 • systemy szablonowe, ich użycie w aplikacjach MVC
 • użycie systemu Smarty (bądź podobnego, np. Twig)

Na kursie pracujemy na laptopach, wykwalifikowana kadra odpowie na wszystkie pytania.

Dokumenty po ukończeniu kursu programowania PHP:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs programowania PHP:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.