Kurs kadrowo - płacowy

Dla kogo kurs kadrowo- płacowy?

 • przygotowujesz się do pracy w dziale kadrowo - księgowym w firmie
 • chcesz podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi kadrowej
 • chcesz nauczyć się obsługi podstawowego programu księgowo – kadrowego takiego jak Symfonia - moduł Kadry i Płace

Specjalista ds. kadrowo-płacowych organizuje proces wypłacania wynagrodzeń dla pracowników oraz proces rekrutacji nowych pracowników, często też odpowiada za szkolenie i wdrożenie do pracy w firmie nowych pracowników. Od osoby na tym stanowisku wymaga się dobrej znajomości prawa pracy i prawa podatkowego a także biegłej znajomości obsługi programów biurowych.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

System nauki: zaocznie lub wieczorowo

Cena:

 • 799 zł (kurs grupowy)
 • 1599 zł (kurs indywidualny, dopasowany do Twoich potrzeb)


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • prawo pracy
  • stosunek pracy i jego rodzaje, nawiązanie stosunku pracy
  • wynagrodzenie za pracę
  • systemy płac
  • dokumentacja płac
 • umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • sporządzanie rachunku do umowy
 • symfonia kadry i płace
  • wprowadzanie danych do programu
  • zakładanie profilu nowego pracownika
  • uzupełnianie i zapisywanie danych
  • rejestracja i przechowywanie informacji  
  • definiowanie sposobu wynagradzania
  • rejestracja dodatków, zasiłków, premii
  • rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek
  • przeliczanie składników płacy
  • definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
  • indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS
  • sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem
  • zabezpieczanie przed dostępem do programu i danych w nim zawartych

Dokumenty po ukończeniu kursu kadrowo - płacowego:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs kadrowo- płacowy:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.