Kurs księgowości

Dla kogo kurs księgowości?
 • chcesz podjąć pracę w dziale kadrowo - księgowym
 • chcesz podjąć pracę w biurze rachunkowym
 • chcesz podnieść swoje umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości
 • chcesz nabyć wiedzę praktyczną przy prowadzeniu ksiąg handlowych i księgi przychodów – rozchodów
 • chcesz samodzielnie prowadzić księgowość w swojej firmie
Księgowy jest osobą, która odpowiada za środki trwałe, zobowiązania, przygotowywanie przelewów a także za przygotowywanie deklaracji podatkowych. Księgowy bierze czynny udział w sporządzaniu raportów finansowych, księgowaniu dokumentów, rozliczaniu kosztów, prowadzeniu ewidencji księgowych. Księgowy kontaktuje się i współpracuje również z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Główny Urząd Statystyczny.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

System nauki: zaocznie lub wieczorowo

Cena: 499 zł (kurs grupowy)
            899 zł (kurs indywidualny dopasowany do Twoich potrzeb)


Program:

 • formy organizacyjno - prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (3h)
 • ogólne zasady prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa (2h)
 • elementy majace wpływ na rodzaj prowadzonej księgowości przedsiębiorstwa oraz na formy opodatkowania (8h)
  • księgowość uproszczona: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek liniowy
  • księgowość pełna - księgi rachunkowe: podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek liniowy, podatek dochodowy od osób prawnych
 • obsługa oprogramowania komputerowego - Symfonia - moduł finanse i księgowość (10h)
 • małe przedsiębiorstwa: definiowanie, ulgi i zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej (5h)
 • kwalifikacja kosztów w działalności gospodarczej (2h)

Dokumenty po ukończeniu kursu księgowości:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs księgowości:

 • dokument tożsamości do wglądu