Kurs księgowości podstawowej

Dla kogo kurs księgowości podstawowej?

 • chcesz podjąć pracę w dziale kadrowo - księgowym
 • chcesz podjąć pracę w biurze rachunkowym
 • chcesz podnieść swoje umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości
 • chcesz nabyć wiedzę praktyczną przy prowadzeniu ksiąg handlowych i księgi przychodów – rozchodów

Księgowy jest osobą, która odpowiada za środki trwałe, zobowiązania, przygotowywanie przelewów a także za przygotowywanie deklaracji podatkowych. Księgowy bierze czynny udział w sporządzaniu raportów finansowych, księgowaniu dokumentów, rozliczaniu kosztów, prowadzeniu ewidencji księgowych. Księgowy kontaktuje się i współpracuje również z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Główny Urząd Statystyczny.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

System nauki: zaocznie lub wieczorowo

Cena: 799 zł (kurs grupowy)
           1599 zł (kurs indywidualny dopasowany do Twoich potrzeb)Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa
 • Bilans
 • Operacje gospodarcze
 • Księgowanie na kontach
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Ćwiczenia od bilansu do bilansu
 • Konta wynikowe charakterystyka i zasady funkcjonowania
 • Zasady tworzenia wyniku finansowego
 • Podatek VAT
 • Uproszczone formy prowadzenia księgowości – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, książka przychodów i rozchodów (podatek liniowy i progresywny)

Dokumenty po ukończeniu kursu księgowości podstawowej:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs księgowości podstawowej:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.