Półroczny kurs księgowy

Dla kogo półroczny kurs księgowy?

 • przygotowujesz się do pracy w dziale kadrowo - księgowym w firmie
 • przygotowujesz się do pracy w biurze rachunkowym
 • chcesz podnieść swoje umiejętności z zakresu rachunkowości, księgowości i obsługi kadrowej
 • chcesz nabyć wiedzę praktyczną przy prowadzeniu ksiąg handlowych i księgi przychodów – rozchodów
 • chcesz samodzielnie prowadzić księgowość w swojej firmie
 • chcesz nauczyć się obsługi podstawowych programów księgowo – kadrowych takich jak Symfonia (moduł Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace) i Płatnik

Księgowy/a to osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie faktur, wprowadzanie ich do systemu księgowego a także analizowanie wprowadzonych danych. Osoba zatruniona na stanowisku księgowego pilnuje również aby firma spełniła wszystkie obowiązki wobec instytucji takich jak Urząd Skarbowy. Księgowość jest bardzo ważnym działem każdej firmy. Osoby pracujące w dziale księgowości powinny wyróżniać się dokładnością i dużą wiedzą z zakresu prawa pracy.

Czas trwania kursu: 130 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie (co drugi weekend) lub wieczorowo (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych)
Cena: 1999 zł (kurs grupowy, maksymalnie 10 osób w grupie)Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • rachunkowość
  • zasady organizacji rachunkowości,
  • aktywa pieniężne i kredyty bankowe,
  • rozrachunki,
  • księgowość materiałowa i towarowa,
  • aktywa trwałe,
  • inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe,
  • kapitały (fundusze) własne,
  • rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne,
  • ewidencję kosztów i produktów,
  • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg,
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • etyka
 •  wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego
  • prawo gospodarcze,
  • prawo pracy,
  • prawo cywilne z elementami prawa finansowego
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego
  • pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością,
  • ordynacja podatkowa,
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatki kosztowe i opłaty
 • obsługa oprogramowania komputerowego - Symfonia
  • zakładanie firmy z automatyczną generacją planu kont
  • zakładanie firmy z pominięciem automatycznej generacji planu kont
  • rachunek kosztów a wariant sporządzania rachunku zysków i strat
  • definiowanie kont w zakładowym planie kont
  • definiowanie układu bilansu
  • definiowanie rachunku zysków i strat
  • definiowanie parametrów stałych
  • definiowanie dodatkowych dokumentów
  • definiowanie rejestrów
  • kartoteki
  • księgowanie dokumentów
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • deklaracja
  • definiowanie rachunku zysków i strat dotyczące poszczególnych pozycji
  • przykładowe definiowanie kont w planie kont
  • wykonywanie ćwiczeń praktycznych w oparciu o zestawy przygotowane przez wykładowcę i będące pełnym odzwierciedleniem operacji na pełnych księgach
 • obsługa programu Płatnik
  • kreator tworzenia nowego płatnika
  • sporządzanie dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (w tym: ZUS ZFA i ZUS ZPA)
  • rejestracja nowych pracowników (ZUS ZUA)
  • praktyczne ćwiczenia związane ze sporządzaniem deklaracji zgłoszeniowych i wypełnianiem danych -pracowników ( z uwzględnieniem następujących danych: umowa o pracę bez ustalonych praw do emerytury i -renty oraz bez stopnia niepełnosprawności, umowa zlecenie
  • określenie ubezpieczeń jakim podlega dany pracownik
  • przygotowanie do wysyłki i wysyłka dokumentów zgłoszeniowych
  • rejestracja członka rodziny do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZCNA )
  • rejestracja samego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA )
  • wyrejestrowanie pracowników i członka rodziny
  • rozliczenia miesięczne ( ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS RSA )
  • wysyłanie zestawów
  • korekty dla ZUS RCA, ZUS DRA, ZUS RSA
  • dokonywanie zgłoszeń zmian w danych pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZIUA )

Dokumenty po ukończeniu kursu księgowego:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs księgowy:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.