Kurs terapii zajęciowej

Dla kogo kurs terapii zajęciowej?

 • lubisz opiekować się innymi
 • chcesz prowadzić warsztaty terapii zajęciowej
 • przygotowujesz się do podjęcia pracy w ośrodku opiekuńczym

Terapia zajęciowa, inaczej zwana ergoterpią, ma za zadanie uaktywnić osobę przez usprawnianie psychiczne i fizyczne.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 899 zł (kurs w grupie 3 - 5 osobowej)Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

Psychologia

 • podstawowe kierunki w psychologii, pojęcia, metody badań
 • podstawy psychologii osobowości człowieka, czynniki osobowości, typy temperamentu
 • ograniczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w wieku 60+, profilaktyka działań

Socjologia

 • socjalizacja a rozwój człowieka
 • potrzeby i motywacja
 • stres, czynniki stresu i metody przeciwdziałania

Komunikacja

 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna
 • asertywność, techniki asertywności
 • bariery komunikacyjne

Pedagogika

 • pedagogika. Typy pedagogiki
 • wybrane metodyki pedagogiczne

Terapia zajęciowa i animacja

 • zawód - terapeuta zajęciowy i etyka zawodu
 • animacja - cele i bloki zajęciowe tematyczne;studium przypadku, ćwiczenia umysłu, kuchenne realizacje, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia ruchowe, zajęcia ruchowe, imprezy, zabawy, spotkania , wycieczki
 • konspekt zajęć - scenariusz - ewaluacja

Arteterapia

 • rodzaje arteterapii
 • rękodzieło z wełny
 • rękodzieło z papieru
 • rękodzieło z filcu
 • rękodzieło z materiału tekstylnego i drewna
 • rękodzieło z materiału
 • rękodzieło z forniru i filcu

Dokumenty po ukończeniu kursu terapii zajęciowej:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs terapii zajęciowej:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.