Transferowanie osób starszych i niepełnosprawnych

Dla kogo kurs transferowania osób starszych i niepełnosprawnych?
 • lubisz opiekować się innymi
 • chcesz pracować w ośrodku opieki osób starszych
 • przygotowujesz się do wyjazdu za granice w celu podjęcia pracy
 • chcesz założyć firmę związaną z transportem osób niepełnosprawnych
Umiejętność transferowania potrzebna jest w pracy z osobą starszą i niesamodzielną. Na kursie poznasz techniki przenoszenia oraz wspierania osoby w przesiadaniu z jednej płaszczyzny na drugą, tak aby nie narazić się na urazy kręgosłupa.

Czas trwania kursu: 10 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie, dziennie lub wieczorowo
Cena: 249 zł ( kurs w grupie 4 - 5 osobowej )


Program:

 • wywiad dotyczący stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka
 • potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka
 • ocena samodzielności osoby starszej
 • funkcjonowanie osoby starszej w środowisku
 • zegar ułożeniowy
 • techniki przenoszenia osoby starszej/ chorej/ niepełnosprawnej
 • transfer wózek inwalidzki - łóżko; łóżko – wózek inwalidzki
 • transfer wózek inwalidzki – toaleta; toaleta – wózek inwalidzki
 • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Dokumenty po ukończeniu kursu transferowania osób starszych i niepełnosprawnych:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs transferowania osób starszych i niepełnosprawych:

 • dokument tożsamości do wglądu