Kurs magazyniera

Dla kogo kurs Magazyniera:
 

 • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy magazyniera
 • osoby, które chcą podjąć pracę w działach logistyki lub transportu firm produkcyjnych lub handlowych
 • osoby chcące spróbować swoich sił w branży transpot, logistyka, spedycja
 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifkacje

Uczestnicy szkolenia „Magazynier” nabędą podstawową wiedzę teoretyczną a także praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej obsługi potoku towarowego w magazynie.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Uczestnicy podczas zajęć będą rozwiązywać problemy, z jakimi mogą spotkać się pracując na stanowisku magazyniera.
Magazynier jest osobą zatrudnioną w celu prowadzenia magazynu. Magazynier wykonuje a także nadzoruje czynności związane działalnością magazynu czyli€“ przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały oraz surowce. Magazynier może być zatrudniony w magazynie handlowym lub przemysłowym. Magazynier kontroluje jakość i ilość towaru przyjmowanego i wydawanego. Magazynier jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej inwentaryzacji towarów znajdujących się na magazynie. Do obowiązków magazyniera należy także ochrona towarów przed zepsuciem i zniszczeniem a także sprawdzanie i pilnowanie terminów ważności produktów.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 899 zł (kurs w grupie 3-4 osobowej)
 Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • Infrastruktura magazynowa
 • Organizacja magazynu
 • Dokumenty magazynowe
 • Efektywność w magazynie
 • Inwentaryzacja
 • Gospodarka zapasami
 • Przepisy i normy w magazynowaniu

Dokumenty po ukończeniu kursu magazyniera:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/ kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs magazyniera:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.