Kurs sekretarsko - asystencki

Dla kogo kurs sekretarsko - asystencki?

 • marzysz o pracy w biurze
 • chcesz nauczyć się podstawowych zadań sekretarki
 • chcesz nauczyć się obsługi podstawowych programów biurowych

Sekretarka to osoba, która pracuje w firmie lub instytucji i zajmuje się sprawami związanymi z działalnością danej osoby lub instytucji. Sekretarka/ asystentka ma bardzo szeroki zakres obowiązków, które związane są głównie z organizacją dnia pracy przełożonego. Osoba na tym stanowisku powinna biegle posługiwać się obsługą urządzeń biurowych oraz biurowych programów komputerowych.

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 999 złUruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Program:

 • schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
 • organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • organizacja spotkań i wyjazdów służbowych
 • klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów, pisanie raportów (zajęcia komputerowe)
 • podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 • formy ochrony prawnej dokumentacji
 • instrukcja kancelaryjna
 • podstawy obsługi programu Word
  • elementy menu programu
  • wprowadzanie i edycja tekstu
  • zapisywanie dokumentów
 • podstawy obsługi programu Excel
  • elementy menu programu
  • podstawowe funkcje programu
  • zapisywanie dokumentów
  • podstawowe formuły
  • tworzenie zestawień w tabelach, raportów
 • dokumentacja kadrowa
  • dokumentacja pracownicza, teczka akt osobowych
  • zakres czynności obowiązujących pracowników działów kadr i płac
  • stosunek pracy i jego rodzaje, nawiązanie stosunku pracy
  • obowiązki pracownika i pracodawcy
  • ewidencja czasu pracy

Dokumenty po ukończeniu kursu sekretarsko-asystenckiego:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
 • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs sekretarsko - asystencki:

 • dokument tożsamości do wglądu

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.