Kurs Specjalista ds. logistyki

Dla kogo kurs Specjalista ds. logistyki?
 
  • menedżerowie i właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
  • osoby chcące spróbować swoich sił w działach logistyki
  • osoby chcące spróbować swoich sił w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)
  • osoby, które chcą poszerzyć wiedzę i nabyć dodatkowe umiejętności w branży logistycznej

Uczestnicy szkolenia „Specjalista ds. logistyki” nabędą podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu planowania, organizowania oraz kontroli prawidłowego przebiegu procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie.
Zajęcia realizowane w ramach kursu mają charakter warsztatowy. Uczestnicy analizują przypadki konkretnych przedsiębiorstw w zakresie problemów, z jakimi mogą spotkać się na stanowisku specjalisty ds. logistyki.
Specjaliści ds. logistycy są szroko poszukiwani na rynku pracy w Polsce i za granicą. Logistyk planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne. Do obowiązków specjalisty ds. logistki należy także zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 799 zł (kurs w grupie 2-3 osobowej)

 


Program:

  • Rola logistyki w działalności przedsiębiorstwa,
  • Podejmowanie decyzji logistycznych,
  • Analiza efektywności, doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych (zaopatrzenie, dystrybucja, transport, magazynowanie, zapasy

Dokumenty po ukończeniu kursu specjalisty ds. logistyki:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
  • certyfikat ukończenia szkolenia/kursu

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs specjalisty ds. logistyki:

  • dokument tożsamości do wglądu