Kursy przygotowujące do egzaminów zawodowych (na kwalifikacje)

Przygotowanie do egzaminów zawodowych/ na kwalifikacje w zawodach:

  • TECHNIK LOGISTYK
  • TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
  • TECHNIK SPEDYTOR

Prowadzący:

– egzaminator w zawodzie technik logistyk,
– od 2006 roku wykładowca na kierunku technik logistyk,
– solidne przygotowanie do egzaminu zawodowego

TECHNIK LOGISTYK w kwalifikacjach:

AU.22 - Obsługa magazynów (nowa kwalifikacja)

AU.32 - Organizacja transportu (nowa kwalifikacja)

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI w kwalifikacjI:

A.34 - Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

TECHNIK SPEDYTOR  w kwalifikacji:

A.28 - Organizacja i nadzorowanie transportu


Cena:

  • 60 zł / 1h zegarową (60 minut)
  • Praca indywidualna lub w grupie, możliwy dojazd do ucznia - tylko okolice Katowic lub Skype cała Polska