Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów szkół z wykształceniem zawodowym i technicznym.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w Katowicach

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów szkół z wykształceniem zawodowym i technicznym.

Pilnie poszukiwani do pracy są mechanicy i technicy pojazdów samochodowych, elektrycy, logistycy, kucharze i cukiernicy a także fryzjerzy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy proponujemy kształcenie na wyżej wymienionych kierunkach i wielu innych w bardzo przystępnej i elastycznej formie. Tryb kształcenia jest dopasowany do osób pracujących, zajęcia odbywają się weekendowo.

Osoby, które nie ukończyły szkoły średniej mogą jednocześnie kształcić się w naszym liceum dla dorosłych i realizować naukę w zawodzie na wybranym kierunku w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet 2,5 roku!

Nauka na kursie zawodowym trwa od 1,5 roku do 2,5 roku a w trakcie nauki możesz zdobyć od 1 do 3 kwalifikacji w danym zawodzie a także uzyskać tytuł technika po zdaniu wszystkich kwalifikacji w ramach danego zawodu.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w pełni wyposażonych pracowniach technicznych, w których również organizujemy państwowe egzaminy na kwalifikacje w zawodzie.

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwają przez cały rok!

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na naszej stronie.