Cukiernik

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Cukiernik wytwarza różnego rodzaju ciasta, ciastka, torty i desery a także tworzy dekoracje wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik ocenia jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Dekoracje cukiernicze tworzone przez Cukiernika wykonywane są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych.

Przedmioty

 • podstawy technologii żywności
 • technika w przetwórstwie spożywczym
 • magazynowanie surowców cukierniczych
 • wytwarzania wyrobów cukierniczych
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, salach szkoleniowych własnych oraz na szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w restauracjach
 • w hotelach
 • w firmach cateringowych
 • w cukierniach
 • w gastronomii sieciowej
 • w środkach transportu

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek cukiernik

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Cukiernik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji) - EUROPASS

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.