Elektryk

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Zawód elektryk wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania i konserwacji instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektryczny.

Przedmioty

 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż maszyn i urządzeń elektryczny
 • montaż instalacji elektrycznych
 • język angielski w branży elektrycznej
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej


WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach elektryczno – elektronicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe 

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek elektryk

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie elektryk ) - EUROPASS

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Jaki zawód będzie potrzebny zawsze i wszędzie? Czego ludzie będą potrzebować niezależnie od sytuacji, co jest niezbędne ?

Oprócz wody, pożywienia, schronienia ...... oczywiście będą potrzebować prądu.

Wykształcenie elektryczne zapewni Ci stabilne zatrudnienie i zarobki na dobrym poziomie.

Elektryk - praca zawsze i wszędzie

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik Elektryk?

W rekrutacji na kierunek Elektryk może wziąć udział każda osoba, która ma ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum a najlepiej jeśli ma wykształcenie zawodowe, wtedy od razu będzie możliwość uzyskania tytułu zawodowego Elektryk (dyplom).

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po zakończeniu nauki na kierunku “Elektryk” otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego na druku MEN i zdaje egzamin z kwalifikacji ELE.02, po zdaniu tej kwalifikacji, jedynej w zawodzie otrzymuje się świdectwo z kwalifikacji w zawodzie Elektryk i jeśli dodatkowo posiadasz wykształcenie zawodowe to od razu dyplom z tytułem Elektryk.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek “Technik Elektryk”?

Nie, matura absolutnie nie jest tu wymagana.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek?

Zapisanie się na kierunek Elektryk wymaga dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • dokument tożsamości do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie otrzymują kandydaci z sekretariatu szkoły, przy zapisie)
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za I ratę czesnego

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?

Nabór odbywa się 2 razy w roku: zimowy na luty i letni na wrzesień. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji oraz do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Ile lat trwa nauka na kierunku Elektryk?

Nauka na tym kierunku trwa jedynie 1,5 roku.

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Udział w rekrutacji jest bezpłatny, natomiast czesne ustalane jest przed każdym nowym naborem.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym?

Nauka odbywa się w soboty i niedziele, zwykle co drugi weeekend.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki i pracy?

Tak, uczą się u nas w większości osoby pracujące, które z powodzeniem łączą naukę w naszej szkole ze swoją pracą. Zajęcia odbywają się średnio 2 weekendy w miesiącu.

Czy po ukończeniu takiego kierunku będzie łatwo o pracę?

Każdego dnia na najpopularniejszych portalach z ogłoszeniami o pracy jest średnio pół tysiąca anonsów o poszukiwanych elektrykach. Po ukończeniu kierunku Elektryk możesz liczyć na satysfakcjonującą pracę od zaraz.

Na jakie zarobki można liczyć po ukończeniu kierunku Elektryk?

Osoba pracująca na stanowisku elektryka zarabia znacznie więcej niż wynagrodzenie minimalne, a często wynagrodzenie to jest nawet wyższe niż średnia krajowa. Wykwalifikowany elektryk może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku?

Na kierunku Elektryk zdbędziesz wiedzę z przedmiotów takich jak:

 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • język angielski w branży elektrycznej
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • praktyka zawodowa

Gdzie konkretnie mogę podjąć pracę po ukończeniu takiego kierunku?

Po ukończeniu nauki na kierunku Elektryk czeka na Ciebie praca w takich zakładach pracy jak:

 • elektrownie
 • zakłady energetyczne
 • kopalnie
 • huty
 • spółki kolejowe
 • firmy naprawiające sprzęt elektryczny
 • zakłady usługowe i naprawcze sprzętu gospodarstwa domowego
 • w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • firmy handlowe zajmujące się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe