Elektryk

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Zawód elektryk wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania i konserwacji instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektryczny.

Przedmioty

 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż maszyn i urządzeń elektryczny
 • montaż instalacji elektrycznych
 • język angielski w branży elektrycznej
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach elektryczno – elektronicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe 

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek elektryk

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie elektryk )

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.