Fotograf

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Fotograf posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, takimi jak: wielko- i średnio - formatowe studyjne aparaty fotograficzne, profesjonalne lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

Przedmioty :

 • podstawy fotografii
 • marketing
 • organizacja prac fotograficznych
 • rejestracja obrazu
 • język angielski w fotografii
 • działalność gospodarcza w fotografii

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • w studiach fotograficznych
 • w telewizji
 • w agencjach reklamowych
 • w policji
 • w redakcjach prasowych
 • w muzeach
 • w bibliotekach

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek fotograf

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Fotograf oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.