Fototechnik

 • NOWA NAZWA ZAWODU - TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele, zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • AU.28. Realizacja projektów multimedialnych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Fototechnik (dawna nazwa)/ Technik fotografii i multimediów (obecna nazwa) to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się on optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Przedmioty :

 • podstawy fotografii
 • marketing
 • organizacja prac fotograficznych
 • rejestracja obrazu
 • język angielski w fotografii
 • działalność gospodarcza w fotografii
 • kopiowanie i obróbka obrazu
 • przygotowanie projektów multimedialnych
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • w studiach fotograficznych
 • w agencjach wydawniczych
 • w agencjach reklamowych
 • w policji
 • w instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych
 • w sektorze e-usług
 • mogą też prowadzić własną działalność usługową w zakresie fotografii

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek fototechnik / technik fotografii i multimediów

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik fotografii i multimediów oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie fototechnik i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.