Kucharz

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Kucharz jest przygotowany do:
 • przechowywania żywności
 • sporządzania potraw i napojów
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Kucharz przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje produkty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Według prowadzonych analiz rynek usług gastronomicznych wciąć się rozwija i jest rosnące zapotrzebowanie na osoby wykonujące zawód Kucharza, który daje gwarancję zatrudnienia.

Przedmioty

 • podstawy żywienia i zasady higieny
 • towaroznawstwo żywności
 • technika w gastronomii
 • przechowywanie żywności
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • język angielski w branży gastronomicznej
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w restauracjach
 • w hotelach
 • w firmach cateringowych
 • na statkach
 • w gastronomii sieciowej
 • w środkach transportu

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek kucharz

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Kucharz oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji) - EUROPASS

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.