Technik elektryk

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik elektryk wykonuje następujące prace:
 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych oraz układów automatyki
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Przedmioty

 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • język angielski w branży elektrycznej
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach elektryczno – elektronicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe 

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik elektryk

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim - EUROPASS (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektryk i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły )

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Jeśli zastanawiasz się nad tym, jaki zawód będzie pożądany zawsze i wszędzie, zadaj sobie jedno proste pytanie: czego ludzie będą potrzebować niezależnie od sytuacji na świecie?

Każdy, zawsze i wszędzie, potrzebować będzie wody, pożywienia, schronienia i… prądu.

Jeśli lubisz majsterkować, naprawiać i lubiłeś w szkole fizykę, kierunek Technik Elektryk może być dla Ciebie dobrym pomysłem jak zapewnić sobie stabilne zatrudnienie pod absolutnie każdą szerokością geograficzną.

Technik elektryk - praca zawsze i wszędzie

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik Elektryk?

W rekrutacji na kierunek Technik Elektryk może wziąć udział każda osoba, która ma ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po zakończeniu nauki na kierunku “Technik Elektryk” otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, po zakończonej edukacji oficjalnie można nazywać siebie “technik elektryk”.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek “Technik Elektryk”?

Nie, matura nie jest w tym przypadku wymagana.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek?

Zapisanie się na kierunek Technik Elektryk wymaga dostarczenia do szkoły następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • dokument tożsamości do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie otrzymują kandydaci z sekretariatu szkoły)
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za I ratę czesnego

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?

Nabór odbywa się 2 razy w roku: zimowy na luty i letni na wrzesień. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji oraz do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Ile lat trwa nauka na kierunku Technik Elektryk?

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku. Jest to dłuższy czas nauki niż w przypadku innych kierunków w naszej szkole, jednak zawód Technik Elektryk wymaga bardzo rzetelnej, rozległej wiedzy.

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Udział w rekrutacji jest bezpłatny, natomiast czesne określane jest na początku każdego naboru.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Nauka odbywa się w soboty i niedziele, ale nie w każdy weekend. Zajęcia są zaplanowane co drugi weekend, dzięki czemu łatwiej łączyć naukę z ewentualną pracą.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki i pracy?

Tak, uczą się u nas w większości osoby pracujące, które z powodzeniem łączą naukę w naszej szkole ze swoją pracą. Zajęcia odbywają się średnio cztery razy w miesiącu, tylko w weekendy.

Czy po ukończeniu takiego kierunku będzie łatwo o pracę?

Każdego dnia na najpopularniejszych portalach z ogłoszeniami o pracy jest średnio pół tysiąca anonsów o poszukiwanych elektrykach. Po ukończeniu kierunku Technik Elektryk każdy absolwent znajdzie satysfakcjonującą, dobrze płatną pracę.

Na jakie zarobki można liczyć po ukończeniu tego kierunku?

Osoba pracująca na stanowisku elektryka zarabia znacznie więcej niż wynagrodzenie minimalne, a często wynagrodzenie to jest nawet wyższe niż średnia krajowa. Wykwalifikowany elektryk może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku?

Nauka na kierunku Technik Elektryk to nauka ze wszech miar praktyczna. oto lista Twoich przedmiotów na tym kierunku:

 • elektrotechnika i elektronika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • instalacje elektryczne
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • język angielski w branży elektrycznej
 • działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • praktyka zawodowa

Jaką konkretnie pracę można będzie podjąć po ukończeniu takiego kierunku?

Po ukończeniu nauki na kierunku Technik Elektryk czeka na Ciebie praca w takich zakładach pracy jak:

 • elektrownie
 • zakłady energetyczne
 • kopalnie
 • huty
 • spółki kolejowe
 • firmy naprawiające sprzęt elektryczny
 • zakłady usługowe i naprawcze sprzętu gospodarstwa domowego
 • w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • firmy handlowe zajmujące się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe