Technik logistyk

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 ,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • SPL.01 Obsługa magazynów
  • SPL.04 Organizacja transportu


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji kosztów. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.

Przedmioty

 • podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych
 • organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 • organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
 • organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
 • język angielski dla logistyków
 • działalność gospodarcza w logistyce
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w jednostkach zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno - logistycznych
 • w przedsiębiorstwach handlowych (jako magazynierzy, specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, organizatorzy transportu

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik logistyk

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik logistyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik logistyk i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.