Technik logistyk

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 ,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • SPL.01 Obsługa magazynów
  • SPL.04 Organizacja transportu


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji kosztów. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.

Przedmioty

 • podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych
 • organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 • organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
 • organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
 • język angielski dla logistyków
 • działalność gospodarcza w logistyce
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w jednostkach zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno - logistycznych
 • w przedsiębiorstwach handlowych (jako magazynierzy, specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, organizatorzy transportu

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik logistyk

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik logistyk oraz suplement w języku polskim i angielskim - EUROPASS (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik logistyk i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Każdego dnia każdy z nas widzi na drogach tysiące samochodów dostawczych, ciężarówek, TIR-ów. Czy jednak zastanawiałeś się kto organizuje i planuje cały ten transport? Kto czuwa nad tym, aby towary sprawnie dojechały na czas tam, gdzie są potrzebne? Tym właśnie zajmuje się dział zwany Spedycją i Logistyką. Branża transportowo - logistyczna jest sektorem szalenie perspektywistycznym i każda osoba z wykształceniem w tych branżach bez problemu znajdzie pracę. “Przedsiębiorcy notują wzrost popytu na transport” - donosi Rzeczpospolita w Raporcie “Ranking TSL 2020”. Sprawdź zatem, czy nauka na przyszłościowym i rozwojowym kierunku Technik Logistyk jest dobrym pomysłem na życie także i dla Ciebie!

Technik Logistyk. Kierunek - dobra praca!

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik Logistyk?

W zależności od tego, w którym roku się urodziłeś, podczas rekrutacji poprosimy Cię o świadectwo ukończenia Gimnazjum lub świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Technik Logistyk - tak oficjalnie będzie brzmiało Twoje wykształcenie i tak będziesz miał prawo się tytułować po zakończeniu nauki na tym kierunku.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek “Technik Logistyk”?

Nie, absolutnie nie jest tu wymagana matura. Technik Logistyk to oferta dla osób, które ukończyły Gimnazjum lub Szkołę Podstawową.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek?

Jeśli chcesz zapisać się na kierunek Technik Logistyk, przygotuj następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • dokument tożsamości do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie otrzymują kandydaci z sekretariatu szkoły)
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty za I ratę czesnego

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?

Rekrutacja jest aktualnie otwarta na semestr, który rozpocznie się we wrześniu 2021. Osoby chętne zapraszamy już do dostarczania dokumentów rekrutacyjnych.

Ile lat trwa nauka na kierunku Technik Logistyk?

Ukończenie edukacji na kierunku Technik Logistyk wymaga 2,5 roku nauki.

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Zapisanie się na kierunek Technik Logistyk jest bezpłatne. Proces rekrutacyjny nie wiąże się z żadnymi kosztami, natomiast sama nauka na kolejnych semestrach to koszt 200 zł miesięcznie.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Nauka na tym kierunku dostosowana jest do sytuacji osób pracujących, dlatego też zajęcia odbywają się tylko w dwa weekendy w miesiącu.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko na uczeni?

Trudno przewidywać w tej chwili jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w Polsce na jesieni 2021 i w zimę. Standardowy system nauki to zajęcia stacjonarne, prowadzone w szkole, natomiast oczywiście w przypadku dużej liczby zachorowań na COVID trzeba liczyć się z tym, że nauka może przez jakiś czas odbywać się zdalnie lub hybrydowo. Zajęcia hybrydowe polegają na tym, iż część z nich odbywa się w szkole, a część online przez platformy do nauki zdalnej.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki i pracy?

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku między innymi dlatego, iż zdajemy sobie sprawę jak wygląda tydzień pracy osób, które pracują na etacie. Zajęcia na kierunku Technik Logistyk odbywają się tylko w dwa weekendy w miesiącu, dzięki czemu nasi uczniowie z powodzeniem łączą naukę ze swoją dotychczasową pracą.

Czy po ukończeniu takiego kierunku będzie łatwo o pracę?

Tak jak napisano wyżej, branża TSL czyli Transport Spedycja i Logistyka jest branżą szalenie perspektywiczną. Trudno wyobrazić sobie sytuację, iż przepływ towarów i surowców pomiędzy kontynentami, krajami i miastami nagle przestał się dynamicznie rozwijać, dlatego też sektor TSL można uznać za przyszłościowy.

Na jakie zarobki można liczyć po ukończeniu tego kierunku?

Osoby po ukończeniu kierunku Technik Logistyk są uznawane za specjalistów w swojej branży. Aktualne oferty w portalach rekrutacyjnych to ponad tysiąc anonsów o poszukiwanych osobach w branży Logistyka, z czego ponad 10% ogłoszeń to oferty wynagrodzenia powyżej 5 tysięcy złotych na rękę.

Gdzie można podjąć pracę po ukończeniu nauki na kierunku Technik Logistyk?

 • w jednostkach zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • w przedsiębiorstwach spedycyjno - logistycznych
 • w przedsiębiorstwach handlowych (jako magazynierzy, specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu, koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, organizatorzy transportu