Technik mechanik

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Przedmioty ( w zależności od wybranej kwalifikacji )

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • technologia obróbki skrawaniem
 • konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn
 • montaż maszyn i urządzeń
 • obsługa maszyn i urządzeń
 • przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 • przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
 • wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
 • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • wykonywanie połączeń materiałów
 • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Przedmioty z kwalifikacji M.44:

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowanie przebiegu produkcji
 • język angielski w branży mechanicznej
 • działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach mechanicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • na stacjach obsługi pojazdów samochodowych
 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • w przedsiębiorstwach obsługowo – naprawczych
 • w zakładach projektowych maszyn
 • w zakładach produkcyjnych i usługowych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik mechanik

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik mechanik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik mechanik i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej) - EUROPASS

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.