Technik mechatronik

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Technik mechatronik przygotowany jest do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Do zadań technika mechatronika należy między innymi:
 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • obsługa i programowanie sterowników PLC
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty

 • wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki
 • obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie i progamowanie w mechatronice
 • techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych
 • elektrotechnika i elektronika
 • technologie i konstrukcje mechaniczne
 • pneumatyka i hydraulika
 • urządzenia i systemy mechatroniczne
 • język angielski w branży mechatronicznej
 • działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach mechanicznych oraz elektryczno – elektronicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie naprawi konserwacji urządzeń

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik mechatronik

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik mechatronik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik mechatronik i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej )

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.