Technik pojazdów samochodowych

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Absolwent kierunku technik pojazdów samochodowych, po zakończeniu kształcenia będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Aby uzyskać uprawnienia DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO trzeba posiadać wykształcenie średnie – techniczne o specjalności samochodowej.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych daje wymagane wykształcenie.

 

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych organizuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych, dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów, ustala przyczyny niesprawności, wykonuje naprawy pojazdów samochodowych, kontroluje jakość wykonanych napraw. Technik pojazdów samochodowych prowadzi też dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Przedmioty

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • techniki wytwarzania
 • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • język angielski w branży samochodowej
 • działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • praktyka zawodowa


WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach mechanicznych i elektryczno – elektronicznych a także na stacjach diagnostycznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • na stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik pojazdów samochodowych

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)
 • prawo jazdy kategorii B

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Technik pojazdów samochodowych oraz suplement w języku polskim i angielskim- EUROPASS (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej )

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.