Technik technologi żywności

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
 • TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń lub
 • TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich lub
 • TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych lub
 • TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych lub
 • TG.06. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
 • TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji – prowadzi próby technologiczne oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Nadzoruje przebieg produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego na jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach.

Przedmioty

 • technika w przetwórstwie mięsnym
 • technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • podstawy analizy żywności
 • przechowywanie żywności
 • procesy produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego
 • analiza żywności
 • język angielski w przetwórstwie spożywczym
 • działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • na liniach produkcyjnych
 • w zakładach spożywczych
 • w zakładach rzemieślniczych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik technologii żywności

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Wędliniarz oraz Technik technologii żywności oraz suplementy w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie Technik technologii żywności i okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.