Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik żywienia i usług gastronomicznych sporządza potrawy i przyrządza napoje czyli posiada umiejętności kucharza ale ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje i wdraża je do produkcji. Oblicza także i wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków.

Przedmioty:

 • towaroznawstwo żywności
 • podstawy żywienia i zasady higieny
 • technika w gastronomii
 • przechowywanie żywności
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej
 • planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
 • język angielski w branży gastronomicznej
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • w restauracjach
 • w hotelach
 • w firmach cateringowych
 • w gastronomii sieciowej
 • w zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych
 • może prowadzić własną działalność usługową

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Kucharz oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz suplementy w języku polskim i angielskim - EUROPASS (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.