Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • ATRAKCYJNE CZESNE – O SZCZEGÓŁY PYTAJ W SEKRETARIACIE AS EDUKACJA
 • Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
  • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Technik żywienia i usług gastronomicznych sporządza potrawy i przyrządza napoje czyli posiada umiejętności kucharza ale ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje i wdraża je do produkcji. Oblicza także i wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków.

Przedmioty:

 • towaroznawstwo żywności
 • podstawy żywienia i zasady higieny
 • technika w gastronomii
 • przechowywanie żywności
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej
 • planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
 • język angielski w branży gastronomicznej
 • działalność gospodarcza w branży gastronomicznej
 • praktyka zawodowa

WAŻNE: Zajęcia praktyczne organizowane są w ośrodkach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz na szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Nasi absolwenci znajdą pracę:

 • w restauracjach
 • w hotelach
 • w firmach cateringowych
 • w gastronomii sieciowej
 • w zakładach gastronomicznych otwartych i zamkniętych
 • może prowadzić własną działalność usługową

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych

 • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminów)
 • Dyplom w zawodzie Kucharz oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz suplementy w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz okazaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej)