zASskocz na wyższy poziom nauki

Liceum dla dorosłych

CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Cykl kształcenia:
3 lata (6 semestrów)

Forma kształcenia: zaocznie (tylko w weekendy: soboty oraz niedziele, zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)

Prowadzimy zapisy na semestr : 1,2,3,4,5,6 !!!

Po zasadniczej szkole zawodowej – zapis od razu na semestr trzeci !

Do AS Edukacja możesz się zapisać już po ukończeniu 16 roku życia !Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Dokumenty wymagane do zapisu osoby pełnoletniej do liceum dla dorosłych:

  • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej
  • dokument tożsamości (do wglądu)

Dokumenty wymagane do zapisu osoby niepełnoletniej do liceum dla dorosłych:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na zapis
  • opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub podanie o przyjęcie do Dyrektora Szkoły od rodzica/ opiekuna prawnego
  • kontakt do rodzica/ opiekuna prawnego

Absolwent AS Edukacja otrzyma:

  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na druku MEN
  • Świadectwo dojrzałości (maturalne) po zdaniu egzaminu państwowego

Ucząc się w Liceum dla Dorosłych AS Edukacja możesz jednocześnie zdobyć zawód. Zobacz naszą ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych


Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.