zASskocz na wyższy poziom nauki

Liceum dla dorosłych

CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Cykl kształcenia:
3 lata (6 semestrów)

Forma kształcenia: zaocznie (tylko w weekendy: soboty oraz niedziele, zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)

Prowadzimy zapisy na semestr : 1,2,3,4,5,6 !!!

Po zasadniczej szkole zawodowej – zapis od razu na semestr trzeci !

Do AS Edukacja możesz się zapisać już po ukończeniu 16 roku życia !Dokumenty wymagane do zapisu osoby pełnoletniej do liceum dla dorosłych:

  • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej
  • dokument tożsamości (do wglądu)

Dokumenty wymagane do zapisu osoby niepełnoletniej do liceum dla dorosłych:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na zapis
  • opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub podanie o przyjęcie do Dyrektora Szkoły od rodzica/ opiekuna prawnego
  • kontakt do rodzica/ opiekuna prawnego

Absolwent AS Edukacja otrzyma:

  • Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na druku MEN
  • Świadectwo dojrzałości (maturalne) po zdaniu egzaminu państwowego

Ucząc się w Liceum dla Dorosłych AS Edukacja możesz jednocześnie zdobyć zawód. Zobacz naszą ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych