W szkole policealnej AS Edukacja w krótkim czasie i komfortowych warunkach zyskasz nowy, atrakcyjny na rynku pracy zawód a tym samym otworzysz sobie drogę do wymarzonej pracy.

Szkoła policealna

AS Edukacja Szkoła Policealna w Katowicach to idealne rozwiązanie dla osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące i nie mają wyuczonego zawodu oraz dla osób po technikum, które chcą zmienić zawód lub zdobyć drugi.

W szkole policealnej AS Edukacja w krótkim czasie i komfortowych warunkach zyskasz nowy, atrakcyjny na rynku pracy zawód a tym samym otworzysz sobie drogę do wymarzonej pracy.

Szczególnie dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszą się kierunki medyczne. Ma to związek z ciągle zwiększającym się zapotrzebowaniem na rynku pracy na absolwentów tych kierunków.

W AS Edukacja proponujemy kierunki medyczne takie jak: technik masażysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej oraz asystentka stomatologiczna.

Nieustającym zainteresowaniem cieszą się też kierunki związane z pracą biurową takie jak technik rachunkowości czy technik administracji oraz związane z hobby jak florysta i technik informatyk a także technik usług kosmetycznych.

Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku. W trakcie nauki każdy słuchacz, który zdecyduje się przystąpić do egzaminów państwowych może zdobyć do dwóch kwalifikacji w zawodzie a także dyplom z tytułem technika.

Wiekszość kierunków prowadzona jest w systemie zaocznym czyli weekendowym, tylko 2 weekendy w miesiącu.

Każdy absolwent AS Edukacja otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła kładzie mocny nacisk na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, dzięki czemu absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Każdy słuchacz AS Edukacja – Szkoła Policealna w Katowicach ma niepowtarzalną okazję na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz poszerzania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kursach krótkich za 50% ceny przez cały okres kształcenia w szkole.