Asystent osoby niepełnosprawnej

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: SPO.01.Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Asystent osoby niepełnosprawnej pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Przedmioty

 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy anatomii i patologii człowieka
 • język migowy
 • wsparcie osoby niepełnosprawnej
 • czynności opiekuńcze
 • język angielski
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • umiejętności opiekuńcze
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w fundacjach
 • w stowarzyszeniach
 • u osób prywatnych wymagających opieki

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)





Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.







Jeśli lubisz pomagać innym i jesteś osobą empatyczną kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej jest dla Ciebie. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, rośnie z roku na rok rośnie, a Asystent osoby niepełnosprawnej może liczyć na atrakcyjną pracę zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Asystent osoby niepełnosprawnej - zawód ważny i potrzebny

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej? W rekrutacji na kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej może wziąć udział każdy kto ma ukończoną szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?

Po ukończeniu kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej będziesz mógł legitymować się wykształceniem policealnym, natomiast oficjalna nazwa Twojego wyuczonego zawodu to Asystent osoby niepełnosprawnej .

Jakie dokumenty należy złożyć na kierunek?

Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w czasie rekrutacji otrzymają Państwo skierowanie)

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?

Nabór jest już trwa; obecnie prowadzimy rekrutację na wrzesień 2021. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji oraz do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Ile czasu trwa nauka na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej ?

Nauka trwa jedynie 1 rok (2 semestry).

Czy są jakieś opłaty rekrutacyjne i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Nauka na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej (poza opłatami egzaminacyjnymi) jest bezpłatna. Brak jest opłat związanych z rekrutacją, czesne wynosi 0 zł przez cały okres nauki.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Zajęcia na tym kierunku odbywają się w trybie zaocznym, wyłącznie w soboty oraz niedzielę, tyko 2 zjazdy w miesiącu.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko stacjonarnie?

Forma zajęć od jesieni 2021 roku uzależniona jest oczywiście od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Jeśli sytuacja na to pozwoli, to wszystkie zajęcia będą prowadzone w szkole, stacjonarnie, jeśli natomiast pandemia znowu da znać o sobie, zajęcia odbywać się będą hybrydowo lub online, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN.

Czy po ukończeniu takiego kierunku będzie łatwo o pracę?

W związku z tym, że coraz więcej osób z niepełnosprawnością podejmuje pracę zawodową, podrużuje po świecie oraz prowadzi bardziej mobilny tryb życia pracy dla Asystenów osoby niepełnosprawnej jest coraz więcej. Osoby, które mogą pochwalić się dyplomem z tego kierunku bez problemu znajdą też pracę za granicą.

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą w centrum Katowic.