Asystent osoby niepełnosprawnej

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: SPO.01.Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Asystent osoby niepełnosprawnej pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Przedmioty

 • podstawy psychologii i socjologii
 • podstawy anatomii i patologii człowieka
 • język migowy
 • wsparcie osoby niepełnosprawnej
 • czynności opiekuńcze
 • język angielski
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • umiejętności opiekuńcze
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w fundacjach
 • w stowarzyszeniach
 • u osób prywatnych wymagających opieki

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.