Asystentka stomatologiczna

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W GABINECIE PROFILAKTYKI I HIGIENY STOMATOLOGICZNEJ W ŚCISŁYM CENTRUM KATOWIC
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: stacjonarnie (3 dni w tygodniu- zajęcia prowadzone w piątki, soboty oraz niedziele)
 • Kwalifikacja: MED .01.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami. Asystentka stomatologiczna przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia lekarza dentysty. Asystentka stomatologiczna sporządza dokumentację w trakcie i po zabiegu.

Przedmioty

 • zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • asystowanie lekarzowi dentyście
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • komunikacja w gabinecie stomatologicznym
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w gabinetach stomatologicznych państwowych i prywatnych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek asystentka stomatologiczna

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.