Asystentka stomatologiczna

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W GABINECIE PROFILAKTYKI I HIGIENY STOMATOLOGICZNEJ W ŚCISŁYM CENTRUM KATOWIC
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: stacjonarnie (3 dni w tygodniu- zajęcia prowadzone w piątki, soboty oraz niedziele)
 • Kwalifikacja: MED .01.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami. Asystentka stomatologiczna przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia lekarza dentysty. Asystentka stomatologiczna sporządza dokumentację w trakcie i po zabiegu.

Przedmioty

 • zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • asystowanie lekarzowi dentyście
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • komunikacja w gabinecie stomatologicznym
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w gabinetach stomatologicznych państwowych i prywatnych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek asystentka stomatologiczna

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Asystentka stomatologiczna pracuje w gabinetach stomatologicznych i wspomaga pracę dentystów, jest prawą ręką swojego szefa, wykonanie każdego zabiegu wymaga jej obecności. Jeśli jesteś osobą skrupulatną, dokładną, zorganizowaną a także lubisz pacę z ludźmi i lubisz pomagać - ten zawód jest dla Ciebie.

Asystent osoby niepełnosprawnej - zawód ważny i potrzebny

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Asystentka stomatologiczna?

W rekrutacji na kierunek może wziąć udział każdy kto ma ukończoną szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?

Po ukończeniu kierunku Asystentka stomatologiczna będziesz mógł legitymować się wykształceniem policealnym, natomiast oficjalna nazwa Twojego wyuczonego zawodu to Asystentka stomatologiczna.

Jakie dokumenty należy złożyć na kierunek?

Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (w czasie rekrutacji otrzymają Państwo skierowanie)

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?

Nabór jest już trwa; obecnie prowadzimy rekrutację na wrzesień 2021. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji oraz do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Ile czasu trwa nauka na kierunku Asystentka stomatologiczna?

Nauka trwa jedynie 1 rok (2 semestry).

Czy są jakieś opłaty rekrutacyjne i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Nauka na kierunku Asystentka stomatoogiczna jest objęta promocją - czesne 0 zł przez cały okres nauki. Opłacić jedynie trzeba sesję egzaminacyjną - co pół roku w kwocie 100 zł.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Zajęcia na tym kierunku odbywają się w trybie stacjonarnym, w każdym tygodniu, w czwartki i piąteki popołudniami a także w soboty oraz niedziele.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko stacjonarnie?

Forma zajęć od jesieni 2021 roku uzależniona jest oczywiście od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Jeśli sytuacja na to pozwoli, to wszystkie zajęcia będą prowadzone w szkole, stacjonarnie, jeśli natomiast pandemia znowu da znać o sobie, zajęcia odbywać się będą hybrydowo lub online, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN.

Czy po ukończeniu takiego kierunku będzie łatwo o pracę?

Tak, każdy dentysta potrzebuje asystentki, cały czas otwierają się nowe gabinety stomatologiczne.

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą w centrum Katowic, współpracujemy też z gabinetem stomatologicznym w ścisłym centrum Katowic, tam też będą się odbywać zajęcia praktyczne.