Opiekun medyczny z aktywizacją osób starszych i niepełnosprawnych

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • kurs Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w pakiecie ze szkołą: dodatkowe zajęcia w trakcie trwania nauki na kierunku Opiekun Medyczny a po ukończeniu kierunku otrzymasz zaświadczenie na druku MEN potwierdzające dodatkowe kwalifikacje !


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku a także asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

Przedmioty

 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w szpitalach
 • w ośrodkach opiekuńczych
 • w domach pomocy społecznej
 • w hospicjach
 • w sanatoriach
 • w zakładach opiekuńczo - leczniczych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek opiekun medyczny

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Opiekun medyczny oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)
 • Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.