Opiekun medyczny z aktywizacją osób starszych i niepełnosprawnych

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma kształcenia: stacjonarny (czwartek od godziny 16.00, soboty oraz niedziele od 8.00, zjazdy co tydzień)
 • Kwalifikacja: MED.14. Świadczenie usług medyczno - pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej a także pobiera krew i wykonuje zastrzyki. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku a także asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

Przedmioty

 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w szpitalach
 • w ośrodkach opiekuńczych
 • w domach pomocy społecznej
 • w hospicjach
 • w sanatoriach
 • w zakładach opiekuńczo - leczniczych
 • w punktach pobrań materiału materiału biologicznego

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek opiekun medyczny

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Opiekun medyczny oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Lubisz pomagać innym i jesteś osobą pełną empatii? Być może opiekun medyczny jest dla Ciebie dobrym pomysłem na wartościową, ważną społecznie pracę! Pamiętaj, iż nie tylko Polska, ale i cała Europa to regiony, w których z każdą dekadą przybywa seniorów, czyli osób potrzebujących Opiekunów, dlatego też kierunek Opiekun Medyczny to praktycznie stuprocentowa pewność zatrudnienia. Nowe kwalifikacje opiekuna medycznego pozwalaja na wykonywanie dodatkowych czynności, które do tej pory były w zakresie obowiązków pielęgniarek czyli np. pobieranie krwi, wykonywanie zastrzyków.

Zastanawiasz się nad podjęciem nauki na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY, ale masz jeszcze wątpliwości? Przeczytaj nasz tekst, w którym odpowiadamy na wszystkie pytania.

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek “Opiekun medyczny”?

O przyjęcie na kierunek Opiekun Medyczny może ubiegać się każda osoba, która ukończyła jakąkolwiek szkołę średnią. Podczas rekrutacji poprosimy Cię o dokument poświadczający ukończenie szkoły średniej.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się do waszej szkoły?

Nie, nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po ukończeniu nauki na kierunku Opiekun Medyczny będziesz posiadać wykształcenie policealne, Twoim wyuczonym zawodem będzie “Opiekun medyczny”.

Jakie dokumenty należy złożyć na kierunek Opiekun Medyczny?

Rekrutacja na kierunek Opiekun Medyczny to konieczność przedłożenia następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?
Nabór jest otwarty, zapisy 2 razy w roku na luty i na wrzesień.

Ile lat trwa nauka na kierunku Opiekun Medyczny?

Nauka trwa trzy semestry czyli zaledwie 1,5 roku i już po 1,5 możesz się cieszyć nowym wyuczonym zawodem z rozszerzonymi uprawnieniami.

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?
Rekrutacja na kierunek Opiekun Medyczny nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat rekrutacyjnych. Udział w rekrutacji jest bezpłatny. Czesne, czyli opłata za naukę, także wynosi zero złotych, co oznacza, że nauka na tym kierunku jest bezpłatna. Jedyny koszt jaki ponoszą uczniowie to egzaminy, które odbywają się po każdym zakończeniu semestru. Udział w sesji egzaminacyjnej to koszt 100 zł i jest to jedyny koszt nauki na tym kierunku.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Nauka na kierunku Opiekun Medyczny odbywa się w trybie stacjonarnym. Zajęcia prowadzone są w czwarteki popołudniu, w sobotę i niedzielę: uczniowie przyjeżdżają na weekendowe zjazdy cztery razy w miesiącu.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko na uczeni?

Jeśli sytuacja na to pozwoli, to wszystkie zajęcia odbywać się będą oczywiście stacjonarnie.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek Opiekun medyczny? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki i pracy?

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące, które chcą nabyć nowe kwalifikacje na kierunku Opiekun Medyczny. Zajęcia to jedynie cztery dni w miesiącu (dwie soboty w miesiącu i dwie niedziele). Przeważająca większość osób uczących się w AS Edukacja to osoby pracujące, które z powodzeniem godzą swoje dotychczasowe obowiązki zawodowe z nauką w naszej szkole.

Czy po ukończeniu kierunku Opiekun Medyczny będzie łatwo o pracę?

Praca po ukończeniu kierunku Opiekun Medyczny jest praktycznie gwarantowana. W służbie zdrowia dramatycznie brakuje rąk do pracy. A do tego jeszcze dodatkowe uprawnienia które są bardzo mole widziane np w szpitalach, ponieważ wciąż brakuje kadry pielęgniarskiej. Portale rekrutacyjne pełne są ogłoszeń o poszukiwanych pracownikach do pracy na stanowisku Opiekun Medyczny, także w krajach Europy Zachodniej. Opiekun medyczny to zawód na topie.

Na jakie zarobki można liczyć po ukończeniu?

Zarobki w służbie zdrowia rosną bardzo szybko. Wynagrodzenia te rosną szybciej niż w innych sektorach gospodarki ze względu na braki kadrowe w wielu placówkach medycznych. Za granicą Opiekun Medyczny może oczekiwać wynagrodzenia na poziomie nawet 12-14 tys zł miesięcznie.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku Opiekun Medyczny?

Kierunek Opiekun Medyczny to kierunek ze wszech miar merytoryczny i praktyczny. Przedmioty na tym kierunku to:

 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy język angielski w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia
 • praktyka zawodowa

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

W centrum Katowic.

Jaką konkretnie pracę można będzie podjąć po ukończeniu takiego kierunku?

Opiekunowie medyczni mogą podjąć pracę w wielu miejscach, na przykład w szpitalach, w punktach pobrać materiały do badań np. krwi, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, prywatnych klinikach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych. Ukończenie takiego kierunku otwiera także drogę do otworzenia własnej działalności i realizacji usług opiekuńczych dla osób prywatnych.