Opiekunka dziecięca

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY PIERWSZY SEMESTR NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: stacjonarnie (3 dni w tygodniu, zajęcia prowadzone popołudniami)
 • Kwalifikacja: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Opiekunka dziecięca sprawuje fachową opiekę nad małymi dziećmi w wieku od 0 do 4 roku życia. Głównym zadaniem opiekunki jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecka i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb. Opiekunka dziecięca wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka i odpowiada za prawidłowe odżywianie dziecka a także podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność. Często też wykonuje zabiegi rehabilitacyjne w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki dziecięcej należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny dziecka. Jeśli lubisz pracę z dziećmi i masz z nimi dobry kontakt, czerpiesz satysfakcje z opieki nad dzieckiem i jesteś osobą kreatywną ten zawód jest dla Ciebie.

Przedmioty

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • opieka nad dzieckiem
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w żłobkach
 • w klubach dziecięcych
 • w placówkach opiekuńczych zajmujących się opieką nad dzieckiem
 • w domach opieki
 • w szpitalach
 • w hospicjach
 • u osób prywatnych w charakterze niani

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek opiekunka dziecięca

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Opiekunka dziecięca oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.