Technik informatyk

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacje:
  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik informatyk
 • planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery
 • dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej
 • programuje proste aplikacje desktopowe i mobilne, projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią

Przedmioty

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w firmach informatycznych
 • w sklepach komputerowych
 • w działach obsługi informatycznej
 • w firmach administrujących sieci komputerowe
 • w administracji publicznej jako administratorzy danych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik informatyk

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik informatyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.