Technik masażysta z fizjoterapią

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: stacjonarnie (3 dni w tygodniu- zajęcia prowadzone w piątki, soboty oraz niedziele lub 3 wybrane dni w tygodniu )
 • Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik masażysta stanowi personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta posiada biegłą znajomość podstaw teoretycznych masażu oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Przedmioty

 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • teoretyczne podstawy masażu
 • język migowy
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • zarys fizjoterapii
 • anatomia z fizjologią
 • zagadnienia kliniczne w masażu
 • masaż
 • fizjoterapia
 • anatomia topograficzna
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w gabinetach fizjoterapeutycznych
 • na oddziałach rehabilitacji w szpitalach
 • w ośrodkach rehabilitacyjnych
 • w gabinetach masażu
 • na siłowniach
 • w klubach fitness
 • w sanatoriach
 • w hotelach i gabinetach odnowy biologicznej
 • w ośrodkach SPA
 • jako masażysta drużyny sportowej

 Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik masażysta

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

 Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.