Technik weterynarii

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY PIERWSZY SEMESTR NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja:
  • RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik weterynarii jest przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt. Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt a także wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt. Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Przedmioty

 • choroby i pielęgnacja zwierząt
 • administracja weterynaryjna
 • diagnostyka weterynaryjna
 • chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 • kontrola i nadzór weterynaryjny
 • analityka weterynaryjna
 • działalność gospodarcza w weterynarii
 • przepisy ruchu drogowego
 • język angielski
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w zakładach, gabinetach leczniczych dla zwierząt
 • w organach inspekcji weterynaryjnej
 • w firmach zajmujących się hodowlą zwierząt, doradztwem handlowym czy usługami inseminacyjnymi
 • w firmach szkoleniowych
 • w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik weterynarii

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik weterynarii oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.