Technik administracji

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik administracji zajmuje się obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Technik administracji organizuje narady, zebrania i konferencje. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody a także gospodaruje majątkiem.

Przedmioty

 • działalność gospodarcza
 • prawo administracyjne
 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • finanse publiczne
 • język angielski
 • wykonywanie prac biurowych
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w administracji publicznej: urzędy miast, urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe
 • w sądach
 • w bankach
 • w przedsiębiorstwach z każdej dziedziny
 • w działach administracyjnych firm i instytucji
 • w organizacjach pozarządowych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik administracji

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik administracji oraz suplement EUROPASS w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Lubisz pracować zarówno z ludźmi jak i dokumentami? Marzy Ci się praca 'za biurkiem"? Lubisz pracę przy komputrze, jesteś solidny i dokładny? Chcesz poznać nowe przepisy prawne? Kierunek Technik administracji a następnie praca na stanowisku pracownika administracyjnego / pracownika biurowego może być dla Ciebie. Po kierunku Technik admonistracji możesz znaleźć zatrudnienie zarówno w budżetówce jak i przedsiębiorstwie prywatnym.

Przeczytaj nasze FAQ czyli listę Waszych najczęstszych pytań dotyczących kierunku TECHNIK ADMINISTRACJI

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik administracji?

Każdy kto ma ukończoną szkołę średnią może się do nas zapisać.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wykształcenie policealne, zawód: Technik administracji.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek Technik administracji?

Aby zapisać się na kierunek Technik administracji nie jest wymagane posiadanie matury. Musisz jedynie dostarczyć dokument, który poświadcza iż ukończyłeś szkołę średnią.

Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć na kierunek Technik administracji?

Podczas zapisywania się na kierunek Technik administracji należy do sekretariatu szkoły dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (my wystawimy skierowanie przy zapisie)

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?
Nabór odbywa się 2 razy w roku: zimowy na luty i letni na wrzesień. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rekrutacji oraz do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Ile lat trwa nauka na kierunku Technik administracji?

2 lata, które szybko zlecą

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Udział w rekrutacji jest całkowicie bezpłatny. Podczas całego okresu trwania nauki czesne wynosi 0 zł. Jedyna opłata i jedyny koszt uzyskania tytułu Technik administracji to sesja egzaminacyjna - 100 zł, płatna co pół roku.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Wyłącznie zaocznym, czyli weekendowym. Zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę, ale tylko co drugi weekend.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek Technik administracji? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki z pracą?

Tak, kierunek został stworzony właśnie głównie z myślą o osobach pracujących.

Czy po ukończeniu kierunku Technik administracji będzie łatwo o pracę?

Kierunek daje bardzo wiele możliwości. Technik administracji może pracować w biurze niemal w kazdym przedsiębiorstwie. Dodatkowo można się postarać o zatrudnienie w sektorze publicznym.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku Technik administracji?

 • działalność gospodarcza
 • prawo administracyjne
 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • finanse publiczne
 • język angielski
 • wykonywanie prac biurowych
 • praktyka zawodowa

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic, w miejscu dobrze skomunikowanym z przystankami autobusowymi i tramwajowymi.

 

Masz jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy tutaj:

 

https://asedukacja.pl/kontakt

Rekrutacja odbywa się również online:
https://asedukacja.pl/zapisy-online