AS Edukacja

Zapisz się online

* Wysłanie powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AS Edukacja Zespół Szkół do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 833).
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AS Edukacja Zespół Szkół do celów działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AS Edukacja Zespół Szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), do celu realizacji toku kształcenia.