Technik BHP

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń oraz ryzyka związanego z zagrożeniami w pracy, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Przedmioty

 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • podstawy prawa pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język angielski
 • ocena ryzyka zawodowego
 • identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy

Dokumenty wymagane do zapisu

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Wiesz jak ugasić palącą się instalację elektryczną i trzymasz za rękę młodsze rodzeństwo aby nie wybiegło na jezdnię? Być może zatem Technik BHP to praca dla Ciebie! Technik BHP to osoba, która dba o bezpieczeństwo pracowników, to ktoś kto przeprowadza szkolenia dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy i zajmuje się postępowaniem w razie wypadku w przedsiębiorstwie. Po ukończeniu takiego kierunku możesz pracować jako pracownik etatowy w większej firmie lub prowadzić własną firmę.

Przeczytaj nasze FAQ czyli listę Waszych najczęstszych pytań dotyczących kierunku TECHNIK BHP

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik BHP?

Każdy kto ma ukończoną szkołę średnią.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wykształcenie policealne, zawód: Technik BHP

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek Technik BHP?

Aby zapisać się na kierunek Technik BHP nie jest wymagane posiadanie matury. Musisz jedynie dostarczyć dokument, który poświadcza iż ukończyłeś szkołę średnią.

Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć na kierunek Technik BHP?

Podczas zapisywania się na kierunek Technik BHP należy do sekretariatu szkoły dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (my wystawimy skierowanie przy zapisie)

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?
Obecnie trwa rekrutacja na wrzesień 2021, nabór jest otwarty. Zapraszamy do kontaktu.

Ile lat trwa nauka na kierunku Technik BHP?

Na kierunku Technik BHP nauka trwa 1,5 roku.

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Udział w rekrutacji jest bezpłatny. Zapisanie się na ten kierunek nie wiąże się z żadną opłatą rekrutacyjną. Podczas całego trwania nauki przez 1,5 roku czesne wynosi 0 zł. Jedyna opłata i jedyny koszt uzyskania tytułu Technik BHP to sesja egzaminacyjna - 100 zł co pół roku.

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Na kierunku technik BHP nauka odbywa się w trybie zaocznym, czyli weekendowym. Zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę, ale tylko co drugi weekend.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko na uczeni?

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to wszystkie zajęcia odbywać się będą stacjonarnie czyli na terenie szkoły. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas zajęcia będą prowadzone hybrydowo lub online.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek Technik BHP? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki i pracy?

Tak, kierunek został stworzony właśnie głównie z myślą o osobach pracujących. Uczą się u nas w większości osoby pracujące, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoje szanse na dobrą pracę.

Czy po ukończeniu kierunku Technik BHP będzie łatwo o pracę?

Kierunek daje spore możliwości. Przepisy w Polsce wymagają, aby każdy pracownik odbywał szkolenia BHP, zatem zawsze będzie zapotrzebowanie na osoby, które takie szkolenia przeprowadzają.

Na jakie zarobki można liczyć po ukończeniu Technikum BHP?

Portal wynagrodzenia.pl podaje, iż w roku 2021 specjalista do spraw BHP może liczyć w Polsce na wynagrodzenie pomiędzy 2,4 tys zł a 6 tysięcy złotych.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku Technik BHP?

Na kierunku Technik BHP jest naprawdę wiele ciekawych przedmiotów! Podczas trzech semestrów nauki czekają na Ciebie takie przedmioty jak:

 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • podstawy prawa pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język angielski
 • ocena ryzyka zawodowego
 • identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • praktyka zawodowa

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic, w miejscu dobrze skomunikowanym z przystankami autobusowymi i tramwajowymi.

Jaką konkretnie pracę można będzie podjąć po ukończeniu takiego kierunku?

Technicy BHP z łatwością mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach, firmach i organizacjach, w których wyodrębniony jest dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Obowiązki technika BHP można wykonywać na pełen etat (głównie w dużych przedsiębiorstwach), ale także na część etatu (zwykle w mniejszych zakładach pracy). Tak jak napisaliśmy we wstępie, możesz także założyć własną firmę i przeprowadzać szkolenia na zlecenie urzędów, firm i organizacji.

Masz jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy tutaj:

https://asedukacja.pl/kontakt

Rekrutacja odbywa się online:
https://asedukacja.pl/zapisy-online