Technik sterylizacji medycznej

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY PIERWSZY SEMESTR NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie materiału opatrunkowego, sterylizacja narzędzi, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji a także prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Przedmioty

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • język migowy
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski w branży medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w gabinetach stomatologicznych
 • w sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w pracowniach endoskopowych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • w studiach tatuażu
 • u placówkach medycznych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik sterylizacji medycznej

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik sterylizacji medycznej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.Chcesz zdobyć wykształcenie medyczne? Potrzebujesz kwalifikacji do sterylizacji sprzętu medycznego? U nas zdobędziesz niezbędne wykształcenie. Szereg zajęć teoretycznych i praktycznych pozwoli Ci dobrze się przygotować do wykonywania tego zawodu.

Przeczytaj nasze FAQ czyli listę Waszych najczęstszych pytań dotyczących kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kto może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Technik sterylizacji medycznej?

Każdy kto ma ukończoną szkołę średnią może się do nas zapisać.

Jakie będę mieć wykształcenie i wyuczony zawód po ukończeniu tego kierunku?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadać wykształcenie policealne, zawód: Technik sterylizacji medycznej.

Czy muszę mieć maturę, aby zapisać się na kierunek Technik sterylizacji medycznej?

Aby zapisać się na kierunek Technik sterylizacji medycznej nie jest wymagane posiadanie matury. Musisz jedynie dostarczyć dokument, który poświadcza iż ukończyłeś szkołę średnią.

Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć na kierunek Technik sterylizacji medycznej?

Podczas zapisywania się na kierunek Technik sterylizacji medycznej należy do sekretariatu szkoły dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (my wystawimy skierowanie przy zapisie)

W jakim terminie prowadzona będzie rekrutacja?
Obecnie trwa rekrutacja na wrzesień 2021, nabór jest otwarty. Zapraszamy do kontaktu.

Ile lat trwa nauka na kierunku Technik sterylizacji medycznej?

jedynie 1 rok czyli 2 semestry

Jakie są opłaty związane z rekrutacją i jaki jest późniejszy miesięczny koszt nauki?

Udział w rekrutacji jest całkowicie bezpłatny. Podczas całego pierwszego semestru nauki czesne wynosi 0 zł. W drugim semestrze koszt nauki to 100 zł miesięcznie, przez 5 kolejnych miesięcy czyli łącznie 500 zł

W jakim trybie prowadzona jest nauka? W trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym?

Wyłącznie zaocznym, czyli weekendowym. Zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę, ale tylko co drugi weekend.

Czy zajęcia odbywać się będą online czy tylko w salach w szkole?

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to wszystkie zajęcia odbywać się będą stacjonarnie czyli na terenie szkoły. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas zajęcia będą prowadzone hybrydowo lub online, w zależności od aktualnych wytycznych MEN.

Czy osoba pracująca może zapisać się na kierunek Technik sterylizacji medycznej? Czy będzie możliwe pogodzenie nauki z pracą?

Tak, kierunek został stworzony właśnie głównie z myślą o osobach pracujących.

Jakich przedmiotów będę się uczyć na kierunku Technik sterylizacji medycznej?

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • język migowy
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski w branży medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej

Gdzie dokładnie będą odbywać się wszystkie zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic, w miejscu dobrze skomunikowanym z przystankami autobusowymi i tramwajowymi.

 

Masz jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy tutaj:

 

https://asedukacja.pl/kontakt

Rekrutacja odbywa się również online:
https://asedukacja.pl/zapisy-online