Technik sterylizacji medycznej

 • CZESNE 0 ZŁ PRZEZ CAŁY PIERWSZY SEMESTR NAUKI
 • Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
 • Forma kształcenia: zaocznie (soboty oraz niedziele,  zjazdy tylko 2 razy w miesiącu)
 • Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych


Uruchamianie kierunków

Uruchamiamy wybrane kierunki już przy kilku osobach chętnych

Plan zajęć

Plan zajęć układamy na cały semestr z góry

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie materiału opatrunkowego, sterylizacja narzędzi, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji a także prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Przedmioty

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • język migowy
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski w branży medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • praktyka zawodowa

Nasi absolwenci znajdą pracę

 • w gabinetach stomatologicznych
 • w sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • w pracowniach endoskopowych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • w studiach tatuażu
 • u placówkach medycznych

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek technik sterylizacji medycznej

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dokument tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru przy zapisie w sekretariacie szkoły)

Absolwent AS Edukacja otrzyma

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik sterylizacji medycznej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu)

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.