AS Edukacja

Запишися онлайн

Відправка контактної  форми означає вашу згоду на обробку персональних даних AS Edukacja Zespół Szkół, для цілей рекрутових, відповідно до Закону від. 29.08.1997 року „Про захист персональних даних” (Законодавчий Вісник № 133. поз. 833).
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних AS Edukacja Zespół Szkół в цілях статутної діяльності, відповідно до Закону від 29.08.1997 „Про захист персональних даних”, Законодавчий Вісник № 133, пункт 883.
 
Я даю згоду на обробку моїх персональних данихAS Edukacja Zespół Szkół, відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/EC (загальні правила і положення про захист персональних даних), з метою реалізації у процесі навчання.