Promocje

Poleć znajomemu szkołę AS Edukacja

  • Za polecenie naszej szkoły koledze/ koleżance który/a przyjdzie do sekretariatu, złoży komplet dokumentów i zapisze się do szkoły (policealnej) i uzyska min 50% frekwencji przez kolejne 3 miesiące - otrzymasz prezent

Stypendia dla AS- ów – > zostań AS-em w swojej klasie

  • Jedna osoba ze szkoły z najwyższą frekwencją oraz średnią ocen w danym semestrze otrzyma nagrodę niespodziankę (minimalna frekwencja – 80 %, średnia ocen – 4,9)

Całe czesne GRATIS

  • Czesne 0 zł przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Czesne GRATIS przez cały pierwszy semestr nauki

  • Czesne 0 zł przez jeden semestr nauki na wybranych kierunkach

Czesne GRATIS przez cały pierwszy rok nauki

  • Czesne 0 zł przez jeden rok nauki na wybranych kierunkach

Zniżki dla słuchaczy AS Edukacja na kursy

  • Każdy słuchacz przez cały okres kształcenia w AS Edukacja korzysta ze specjalnych zniżek na wszystkie kursy z naszej oferty w wysokości 20%

Zniżki na czesne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych AS Edukacja

  • Każdy uczestnik KKZ otrzyma 10% zniżki na czesne przy wpłacie za cały semestr nauki z góry; przed 10-tym lutym i przed 10-tym września danego roku
  • Każdy uczestnik KKZ otrzyma 20% zniżki na czesne przy wpłacie za cały rok nauki z góry; przed 10-tym lutym i przed 10-tym września danego roku

Zniżki dla uczących się na więcej niż jednym kierunku

  • Każdy uczestnik KKZ otrzyma 10% zniżki na czesne przy zapisie i uczęszczaniu na wybrany kierunek w szkole policealnej

Zniżki dla ABSOLWENTÓW

  • Każdy absolwent naszej szkoły otrzymuje całą naukę gratis przy ponownym zapisie na wybrany przez siebie kierunek w szkole oraz 10% zniżki na całe czesne na wybranym kierunku KKZ


Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Bezpłatna legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK GOP (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne gratis

Czesne 0 złotych przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Przyjazna szkoła

Sekretariat i budynek szkoły, jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz w 2 językach: polskim i angielskim

Vouchery

Vouchery, zniżki, stypendia.